11e van de 11e

nov 11, 2020

Als Lim­burg­se sjoe­ël hao­te vier ing Lim­burg­se tra­di­tie in iere.
Van­daag voor alle Ber­nar­dij­nen een over­heer­lij­ke non­ne­vot, deels tra­di­tie­ge­trouw maar ook omdat de leer­lin­gen afge­lo­pen week ont­zet­tend hard gewerkt heb­ben aan de proef­wer­ken, SE’s en toetsen.