Laat­ste school­dag voor de meivakantie

apr 30, 2021

Wij wen­sen ieder­een een fij­ne en aan­ge­na­me mei­va­kan­tie toe tot en met zon­dag 16 mei.
Leer­lin­gen, ouders en per­so­neel heb­ben het verdiend…even twee weken wat meer rust.

De mei­va­kan­tie zal voor de exa­men­kan­di­da­ten meren­deels in het teken staan van voor­be­rei­den op de cen­tra­le exa­mens die van­af maan­dag­mid­dag 17 mei starten.
Wij wen­sen alle 285 exa­men­leer­lin­gen héél veel succes!