Afmel­den

Hoe meld ik mijn kind af?

Is uw zoon/dochter ziek of moet hij/zij de les mis­sen van­we­ge arts­be­zoek of ande­re rede­nen dan gelie­ve ons te mai­len vóór 08.00 uur: afmelding@bernardinuscollege.nl
Komt uw zoon/dochter door omstan­dig­he­den te laat in de les?
Neem con­tact op met de recep­ti­o­nis­te 045-5740150, zij kun­nen dan een mel­ding maken te laat met reden. 

Aan­vraag bij­zon­der verlof

Gelie­ve onder­staand for­mu­lier invul­len.
Voor bij­zon­der ver­lof [brui­loft, jubi­le­um, ver­hui­zing, open dag e.d.] wordt uiter­lijk een week voor­af een ver­lof­aan­vraag gedaan. Dit for­mu­lier wordt inge­le­verd bij de team­lei­der die de aan­vraag beoor­deelt en ook een terug­kop­pe­ling geeft.
For­mu­lier

Afmel­ding voor een schoolexamen

Gelie­ve onder­staand for­mu­lier te gebrui­ken.
For­mu­lier

For­mu­lier

Deze for­mu­lie­ren mai­len naar: afmelding@bernardinuscollege.nl