Afmel­den

Hoe meld ik mijn kind af?

 

ziek­mel­den / bij­zon­der ver­lof / afmel­den examen

Is uw zoon/dochter ziek of moet hij/zij de les mis­sen van­we­ge arts­be­zoek dan gelie­ve ons te mai­len: afmelding@bernardinuscollege.nl 

Is uw zoon/dochter van­we­ge een covid­be­smet­ting in qua­ran­tai­ne en kan hij/zij de les­sen wel onli­ne vol­gen infor­meer dan de coach en de recep­tie.
Zij kun­nen dan in SOM een mel­ding maken.  [045-5740150]

Aan­vraag bij­zon­der ver­lof
Gelie­ve onder­staand for­mu­lier invul­len.
Voor bij­zon­der ver­lof [brui­loft, jubi­le­um, ver­hui­zing, open dag e.d.] wordt uiter­lijk een week voor­af een ver­lof­aan­vraag gedaan. Dit for­mu­lier wordt inge­le­verd bij de team­lei­der die de aan­vraag beoor­deelt en ook een terug­kop­pe­ling geeft. 
for­mu­lier

afmel­ding van een school­exa­men
gelie­ve onder­staand for­mu­lier te gebruiken.

for­mu­lier
dit for­mu­lier mai­len naar
afmelding@bernardinuscollege.nl