Mede­zeg­gen­schaps
raad

De Mede­zeg­gen­schaps­raad (MR) is de ver­te­gen­woor­di­ging van­uit havo, athe­ne­um en gym­na­si­um bestaan­de uit een ouder-, per­so­neel- en leer­ling­ge­le­ding die mee­praat en advi­seert over het school­be­leid.
voor meer infor­ma­tie zie onze schoolgids

Bjorn Hen­driks (voor­zit­ter MR)
Bjorn@ThuysBouwmeesters.nl