‘Samen met ver­trou­wen leven, leren en samen­wer­ken bin­nen de school en ieder­een laten stra­len’
Guy de Munck - rec­tor van het Bernardinuscollege en onder­wijs­di­rec­teur Gym­na­si­um
06-46216739 
Peter-Paul Lens­sen - onder­wijs­di­rec­teur Havo
06-14062316
John Reum­kens - onder­wijs­di­rec­teur Athe­ne­um, hoofd onder­wijs­bu­reau
06-14062387
Isis Agou­zoul - team­lei­der leer­jaar 1 en 2 Havo Athe­ne­um Gym­na­si­um Coach HAC 12
06-14062313
Fem­ke Hei­nink - team­lei­der Havo 3-5
06-43029010
Jolan­da Blan­ker - team­lei­der Athe­ne­um 3-6
06-42486133
Milou Samu­els - team­lei­der Gym­na­si­um 3-6
06-28960615
 

orga­ni­gram

Tip: Beweeg met je cur­sor over het orga­ni­gram om in te zoomen