orga­ni­gram

Tip: Beweeg met je cur­sor over het orga­ni­gram om in te zoomen

orga­ni­sa­tie

‘Samen met ver­trou­wen leven, leren en samen­wer­ken bin­nen de school en ieder­een laten stralen’

Guy de Munck
Rec­tor en onder­wijs­di­rec­teur Gym­na­si­um
06-46216739

Peter-Paul Lens­sen
Onder­wijs­di­rec­teur Havo
06-14062316

John Reum­kens
Onder­wijs­di­rec­teur Athe­ne­um, hoofd onder­wijs­bu­reau
06-14062387

Isis Agou­zoul
Team­lei­der lj. 1 en 2 Havo Athe­ne­um Gym­na­si­um Coach HAC 12
06-14062313

Fem­ke Hei­nink
Team­lei­der Havo 3-5
06-43029010

Jolan­da Blan­ker
Team­lei­der Athe­ne­um 3-6
06-42486133

Milou Samu­els
Team­lei­der Gym­na­si­um 3-6
06-28960615