Ouder­raad

Dit zijn wij:

  • Esther Rit­ter­becks-Fran­kort [voor­zit­ter]
  • Pau­li­ne van der Eer­den [pen­ning­mees­ter]
  • Tan­ja Schif­fe­lers [secre­ta­ris]
  • Mar­lou Eggen
  • Clai­re Kluijfhout
  • Anne­miek Lipsch
  • Nico­le Mauritz
  • Tina Spec­ken­bach

Email: ouderraad@bernardinuscollege.nl 

Ver­ga­der­da­ta:
7 sep­tem­ber 2020; 9 novem­ber 2020, 18 janu­a­ri 2021, 1 maart 2021, 12 april 2021, 31 mei 2021 en 12 juli 2021.
Heeft u onder­wer­pen waar­van u graag zou zien dat deze bespro­ken wor­den tij­dens de ouder­raad­ver­ga­de­ring schrijf ons gerust via ons emailadres.

Klik hier be.there…4 you!