Start nieu­we schooljaar

Yes! We zijn begon­nen! De intro­duc­tie week is in vol­le gang. Gezel­lig ken­nis­ma­ken, de groep leren ken­nen en alles leren over de nieu­we school of je nieu­we jaar. Let’s go! Gezel­li­ge acti­vi­tei­ten zoals een city hunt, glow­golf, jum­pen, laser­ga­men en...