Ber­lijn­reis

Ber­lijn­reis

Moch­ten jul­lie de leer­lin­gen van athe­ne­um 5 gemist heb­ben de afge­lo­pen dagen… Zij zijn op reis in Ber­lijn. Wat een leu­ke berich­ten kre­gen we van hen door: “Top dagen gehad. Ber­lin Unter­wel­ten bezocht en de stad drie uur lang met de fiets ver­kend. ” en...
Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Op deze laat­ste pro­ject­dag heb­ben de leer­lin­gen weer veel gebrain­stormd, gesport en ‘gemind­map­ped’. Naast alle tof­fe uit­stap­jes stond voor­al het pro­ject Kika cen­traal. Bernardinuscollege ver­bindt zich voor lan­ge­re tijd aan Kika. Onder lei­ding van...
Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

De sfeer zat er goed in! Tij­dens de boot­camp voor Kika zijn de weer­go­den ons nog gun­stig gestemd en wordt er fana­tiek op los getraind. Zo kon­den de leer­lin­gen met de juis­te ener­gie gaan wer­ken aan de inno­va­tie opdracht Kika. Ook in het Lan­ge Jan Park...
Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Maan­dag 8 mei was de aftrap van de Ber­nar­di­nus Bur­ger­schaps­da­gen! Onze leer­lin­gen gaan tij­dens deze pro­ject­da­gen aan de slag met een waan­zin­nig geva­ri­eerd pro­gram­ma. Pro­ject­co­ör­di­na­tor Isis Agou­zoul: “we laten leer­lin­gen niet alleen op...
Be.OPEN

Be.OPEN

Zon­dag 22 janu­a­ri 2023 BE-OPEN van 11.00 - 14.00 uur Jul­lie zijn van har­te wel­kom… alle deu­ren staan open. Kom Bernardinuscollege ervaren!