Fran­cis­cus­feest 2020

Fran­cis­cus­feest 2020

Coronatijd…en ons Fran­cis­cus­feest? Onze orga­ni­sa­to­ren heb­ben het toch voor elkaar gekre­gen. Leer­lin­gen begon­nen de dag met het My Cli­ma­te Acti­on-spel. Daar­na heb­ben de leer­lin­gen, in klei­ne groep­jes zwerf­af­val ver­za­meld. Het spon­sor­geld wat...
Ben je thuis, ziek of in quarantaine

Ben je thuis, ziek of in quarantaine

Je moet als je thuis bent van­we­ge klach­ten of als je in qua­ran­tai­ne bent gewoon de les­sen vol­gen. Je infor­meert je coach/mentor en vak­do­cent en je logt in via MS Teams (kanaal van je vak­do­cent). De leer­doe­len, instruc­tie kun je vol­gen daar­na kun je...