Be Chal­len­ged-mid­dag 16 februari

mrt 7, 2022

Op 16 feb. heb­ben maar liefst 170 leer­lin­gen van groep 7/8 deel­ge­no­men aan de Be Chal­len­ged mid­dag. Na ont­vangst door onze Ber­nar­di­nus leer­lin­gen wer­den ze rond­ge­leid door het gehe­le gebouw en volg­de ze twee mini­les­jes. Tij­dens deze work­shops heb­ben ze erva­ren hoe het is om les te krij­gen op het Bernardinuscollege en de sfeer te proeven.

We kij­ken ernaar uit de leer­lin­gen weer fysiek te mogen ont­van­gen tij­dens Be our guest op 9 maart!