Be stu­dent for one day

nov 11, 2020

Be Stu­dent for a day.

Van­mid­dag bezoch­ten een 180 tal groep 7/8 leer­lin­gen onze school.
Sfeerproeven…hoe gaat het er op het Bernardinuscollege aan toe? Leer­lin­gen gin­gen aan het werk in het Techna­si­um, bij Cam­brid­ge Engels en volg­den een talen­tuur net als onze hui­di­ge brug­klas­sers. Ook maak­ten zij ken­nis met CLubs en leesplezier.
Om 15.15 uur zagen wij tevre­den leer­lin­gen de school ver­la­ten, smik­ke­lend aan een heer­lijk nonnevot.

Wij hopen dat jul­lie heb­ben genoten?