Be-talen­ted

dec 10, 2021

De infor­ma­tie­avond over talen­t­ont­wik­ke­ling en meer-en hoog­be­gaafd­heid op dins­dag 14 decem­ber van 19.00 uur tot 20.30 uur zal als gevolg van de coron­a­maat­re­ge­len ONLINE plaatsvinden.
Aan­mel­den kan via onder­staan­de link

https://bit.ly/3CDKoso