Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

mei 9, 2023

Maan­dag 8 mei was de aftrap van de Ber­nar­di­nus Bur­ger­schaps­da­gen! Onze leer­lin­gen gaan tij­dens deze pro­ject­da­gen aan de slag met een waan­zin­nig geva­ri­eerd pro­gram­ma. Pro­ject­co­ör­di­na­tor Isis Agou­zoul: “we laten leer­lin­gen niet alleen op school leren maar ook daar­bui­ten. Zo ont­wik­ke­len onze leer­lin­gen vaar­dig­he­den om met elkaar samen te wer­ken en leren ze ook iets te doen voor een ander.”

Tij­dens de pro­ject­week zijn klas­sen opge­deeld en bezig met ver­schil­len­de opdrach­ten. Van­daag stond Gai­azoo, Snow­w­world, Adven­tu­re Park, Aken en het Romeins en Joods ver­le­den van Heer­len op het menu.

Zo maak­te leer­jaar 3 van­daag een wan­de­ling door de Jood­se geschie­de­nis van Heer­len tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log om ver­vol­gens een arti­kel te schrij­ven van­uit een Joods slacht­of­fer. In de stad doen zij voor­on­der­zoek via een rou­te met onder ande­re stolperstenen.

Van­uit het domein Mens en Maat­schap­pij heb­ben de brug­klas­sers ken­nis gemaakt met het Heer­lens Romeins ver­le­den en leer­jaar 2 heeft in Gai­azoo gewerkt aan een opdracht.

To BE continued…