Boe­ken afhalen

jul 6, 2023

Bij­gaand het afhaal­sche­ma boe­ken 1e klas­sers en het sche­ma voor klas 2 t/m 6.

De boe­ken voor de eer­ste klas­sen die­nen te wor­den opge­haald op Vrij­dag 25 augus­tus vol­gens onder­staand sche­ma in lokaal 117. Vraag maar even bij de recep­tie waar je zijn moet. Mocht  je  ver­hin­derd zijn, omdat je bij­voor­beeld nog op vakan­tie bent, neem dan via boekenfonds@bernardinuscollege.nl con­tact op met ons.

Wij maken dan een nieu­we afspraak met jou en /of je ouder(s).

Vrij­dag 25 augus­tus 2023

 Van­afTotLokaal
Havo-Athe­ne­um15:0016:00117
Athe­ne­um16:0016:30117
Gym­na­si­um16:3017:15117


Datum opha­len boe­ken voor leer­jaar 4, 5 en 6  Don­der­dag 24 augus­tus 2023

Leer­jaarvantotLokaal
Gym­na­si­um 609:0009:45OLC 4
Athe­ne­um 610:0011:00OLC 4
Gym­na­si­um 511:1511:45OLC 4
Athe­ne­um 511:4512:30OLC 4
Havo 513:0014:00OLC 4
Gym­na­si­um 414:0014:30OLC 4
Athe­ne­um 414:4515:45OLC 4
Havo 415:4516:30OLC 4

Datum opha­len boe­ken voor leer­jaar 3 en 2  Vrij­dag 25 augus­tus 2023

Leer­jaarvantotLokaal
Gym­na­si­um 308:3009:15116
Athe­ne­um 309:1510:15116
Havo 310:3011:15116
Athe­ne­um 211:1512:15118
Gym­na­si­um 213:0013:45118
Havo 213:4514:45118