De week tegen Pesten

De week tegen Pesten

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kunnen?! Grap­je! Moet toch kunnen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd...
Wat is een school zon­der leerlingen…?

Wat is een school zon­der leerlingen…?

De school is al druk doen­de met de voor­be­rei­din­gen maar wat is een school zon­der leer­lin­gen? Wij ver­heu­gen ons zeer op jul­lie komst…denken jul­lie aan het opha­len van de boe­ken don­der­dag en vrijdag. Fijn dat jul­lie er dan weer zijn ! Geniet...
Intens ver­drie­tig

Intens ver­drie­tig

Van­daag heeft ons het tries­te nieuws bereikt dat een van onze leer­lin­gen plot­se­ling is overleden. Wij zijn sprakeloos! Onze gedach­ten zijn bij zijn fami­lie en vrienden. Wij wen­sen ieder­een veel sterk­te bij dit verlies.
Wat heb­ben wij genoten

Wat heb­ben wij genoten

Vrij­dag 10 juni vond er een prach­tig onder­bouw­feest plaats. Wat heb­ben onze leer­lin­gen genoten! Dank­je­wel Mike voor licht en geluid en niet te ver­ge­ten onze leer­lin­gen­raad voor de orga­ni­sa­tie van dit prach­ti­ge feest....
Memo­ri­al Day Margraten

Memo­ri­al Day Margraten

Zon­dag 29 mei Net als wij op 4 mei onze oor­logs­do­den her­den­ken heeft Ame­ri­ka op de laat­ste maan­dag van mei ‘Memo­ri­al Day’. In Neder­land wordt dat tel­kens op de laat­ste zon­dag van mei gedaan. Op de Ame­ri­kaan­se begraaf­plaats in Mar­gra­ten, die...

Spon­sor­tocht en pro­ject­dag 15-04-2022

Gis­te­ren even geen les­sen voor de onder­bouw maar een geslaag­de spon­sor­tocht en pro­ject­dag. De opbrengst is voor Kin­de­ren op de vlucht. Van­mor­gen ver­rast door de Paas­haas. Ludie­ke actie van de leer­lin­gen­raad. Geweldig…wie heeft het gou­den ei...