Ja hoor we zijn er weer !

Ja hoor we zijn er weer !

Van­mor­gen met z’n allen gro­te schoon­maak gehou­den, ramen gelapt, onze prach­ti­ge nieu­we leer­ling-kan­ti­ne en werk­plek­ken inge­richt en van­mid­dag was het zover we moch­ten onze leer­lin­gen van de klas­sen 2 t/m 6 ver­wel­ko­men. Leer­lin­gen ont­vin­gen...
Start nieu­we schooljaar

Start nieu­we schooljaar

Het school­jaar 2021-2022 staat op het punt van begin­nen. Wij hopen dat jij samen met je fami­lie een fij­ne en ont­span­nen zomer­va­kan­tie gehad hebt. In deze week halen de leer­lin­gen de boe­ken op school op. Maan­dag 6 sep­tem­ber heb­ben alle mede­wer­kers een...

aard­rijks­kun­de nospeedlimits

Met trots kun­nen wij hier schrij­ven dat Anne Hoo­ge­veen, Fedra Trie­pels en Quin­ten Kitse­laar uit 5 vwo alle drie alvast een prach­ti­ge 7 heb­ben laten note­ren op hun cij­fer­lijst bij het diplo­ma dat ze vol­gend jaar hopen te behalen. Met veel eigen...