Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

mei 10, 2023

De sfeer zat er goed in! Tij­dens de boot­camp voor Kika zijn de weer­go­den ons nog gun­stig gestemd en wordt er fana­tiek op los getraind. Zo kon­den de leer­lin­gen met de juis­te ener­gie gaan wer­ken aan de inno­va­tie opdracht Kika. Ook in het Lan­ge Jan Park hou­den de 1e jaars leer­lin­gen het nog droog. Ze mogen mee­den­ken over de func­tie van het parkje en hoe de wijk Auro­ra betrok­ken kan wor­den bij de rest van de stad. Koem­pel Sjeng nam leer­lin­gen mee naar de tijd van de mij­nen. Het mijn­mu­se­um, Snow­world, Aken en Brus­sel ston­den ook nog op het pro­gram­ma! En bij het pro­ject Gym­na­si­a­le Vor­ming werd seri­eus gebrain­stormd over gewe­tens­vra­gen en klas­sie­ke talen thema’s.