Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

mei 11, 2023

Op deze laat­ste pro­ject­dag heb­ben de leer­lin­gen weer veel gebrain­stormd, gesport en ‘gemind­map­ped’. Naast alle tof­fe uit­stap­jes stond voor­al het pro­ject Kika cen­traal. Bernardinuscollege ver­bindt zich voor lan­ge­re tijd aan Kika. Onder lei­ding van Randy Stof­berg en Stef­fie Jan­sen van Run for KiKa Mara­thon wer­ken alle leer­lin­gen aan een inno­va­tie­op­dracht waar­mee mooie prij­zen gewon­nen kun­nen wor­den. Maar daar­over later meer. Doel is uiter­aard om geld in te zame­len zodat er meer onder­zoek gedaan kan wor­den voor bete­re genees­mid­de­len en gene­zings­me­tho­des voor kin­de­ren met kanker.

Tot 21 mei wordt geld inge­za­meld! Hoe­veel heb jij al opgehaald?