Ein­de school­jaar 23/24

jun 27, 2024

Het ein­de van het school­jaar 23/24 en het begin van de zomer­va­kan­tie zijn in zicht. Vol­gen­de week zijn er nog twee belang­rij­ke gebeur­te­nis­sen op school:

·        - Op maan­dag 1 juli is er toets­in­za­ge. Voor de onder­bouw begint dit om 8.30u, voor de boven­bouw om 9.15u. Waar de leer­ling moet zijn voor welk vak is te zien in het over­zicht in de bijlage.

·        - Op vrij­dag 5 juli wor­den de rap­por­ten uit­ge­reikt. Voor de onder­bouw is dit om 8.30u, voor de boven­bouw om 9.30u. In welk lokaal de leer­ling moet zijn is te vin­den in het over­zicht in de bijlage.

Als er geen toet­sen, inhaal­toet­sen of ande­re afspra­ken bin­nen school zijn, dan is er les­vrij, de leer­ling wordt dan niet op school verwacht.