Enque­te leer­lin­gen, ouder[s] en collega’s

jun 16, 2021

Laatst heb­ben we een gro­te enquê­te gehou­den onder leer­lin­gen, ouders en col­le­ga’s. Ondanks coro­na heb­ben we op vele fron­ten een ver­be­te­ring laten zien. De tevre­den­heid over lera­ren en stu­die­coa­ches was sig­ni­fi­cant beter in ver­ge­lij­king met een jaar eer­der; op alle onder­de­len een cij­fer tus­sen de 7,8 en 8,7!
Good job Bernardinus!

#besmart #havo #athe­ne­um #gym­na­si­um #bernardinuscollege #heer­len #mid­del­ba­re­school #you­BE­long­he­re #back­to­school #besa­fe #blije­school