Han­dig

Han­di­ge infor­ma­tie voor leer­lin­gen en ouders/verzorgers.

 

afmel­den van een leerling 

 Is uw zoon/dochter ziek of moet hij/zij de les mis­sen van­we­ge arts­be­zoek dan gelie­ve ons te mai­len: afmelding@bernardinuscollege.nl 
Is uw zoon/dochter thuis van­we­ge een covid­be­smet­ting [qua­ran­tai­ne]  en kan hij/zij de les­sen wel onli­ne vol­gen infor­meer dan de coach en recep­tie.
Zij kun­nen dan in SOM een mel­ding maken.  [045-5740150]

Aan­vraag bij­zon­der ver­lof
gelie­ve onder­staand for­mu­lier invul­len en inle­ve­ren bij de team­lei­der van uw zoon/dochter.
for­mu­lier

Voor de afmel­ding van een school­exa­men gelie­ve onder­staand for­mu­lier te gebrui­ken.
for­mu­lier
Svp mai­len naar afmelding@bernardinuscollege.nl