Han­dig

Han­di­ge infor­ma­tie voor leer­lin­gen en ouders/verzorgers.

Je vindt hier bij­voor­beeld de for­mu­lie­ren die je nodig hebt om afwe­zig­heid of ziek­te aan te geven en zaken als het Pro­gram­ma van Toet­sing en Afslui­ting (PTA, leer­jaar 4, 5 en 6) en Pro­gram­ma van Toet­sing en Door­stroom (PTD, leer­jaar 1, 2 en 3)

diplo­ma uit­rei­kin­gen 2021

Havo               20 juli 2021
Gym­na­si­um    21 juli 2021
Athe­ne­um       22 juli 2021

Meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma volgt.

 

Pre­sen­ta­tie eind­exa­men 2021 en addendum

Klik hier

 

 

Brief Cen­tra­le Exa­mens 2021

Klik hier