Infor­ma­tie-avon­den 14 t/m 17 sep­tem­ber 2020

sep 10, 2020

14 sep­tem­ber 2020
Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6
15 sep­tem­ber 2020
Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6
Infor­ma­tie­avond Havo 5
16 sep­tem­ber 2020
Infor­ma­tie­avond Gym­na­si­um 6
17 sep­tem­ber 2020
Infor­ma­tie­avond Havo 5

Bericht over deze infor­ma­tie­avond ont­van­gen jul­lie via de mail van de mentoren.