Kel­ly Reger­schot maakt cen­traal exa­men A VWO.

mei 18, 2021

Kel­ly, oud leer­ling, kamer­lid voor de VVD tot en met maart 2021 en oud-direc­teur van IBA Park­stad, heeft maan­dag 17 mei het exa­men wis­kun­de A gemaakt.
“Van­af Hemel­vaarts­dag heb ik mij voor­be­reid op dit exa­men, met dank voor de hulp van wis­kun­de­do­cent Brech­je van Rijn”, aldus Kelly.
Kel­ly begint iet­wat ner­veus aan haar exa­men, ze levert na 2,5 uur het exa­men in. “Pit­tig hoor maar ik heb een goed gevoel, res­pect voor de leerlingen”.
Het door Brech­je gecor­ri­geer­de exa­men is uit­ein­de­lijk goed voor een rui­me voldoende.
Kel­ly, leuk dat je weer even op Ber­nar­di­nus was en spor­tief dat je de tijd nam om aan dit exa­men deel te nemen.
Klik hier L1 eindexamenjournaal