Memo­ri­al Day Margraten

jun 1, 2022

Zon­dag 29 mei

Net als wij op 4 mei onze oor­logs­do­den her­den­ken heeft Ame­ri­ka op de laat­ste maan­dag van mei ‘Memo­ri­al Day’. In Neder­land wordt dat tel­kens op de laat­ste zon­dag van mei gedaan.

Op de Ame­ri­kaan­se begraaf­plaats in Mar­gra­ten, die bekend staat voor zijn adop­tie­pro­gram­ma, is op die dag een cere­mo­nie met kranslegging.

Van­we­ge de leng­te van het pro­gram­ma is de krans­leg­ging de laat­ste jaren in twee­ën gesplitst. Op zater­dag wor­den de kran­sen (30 stuks) gelegd door gemeen­ten, scho­len, stich­tin­gen en verenigingen.

Veel adop­tan­ten bezoe­ken “hun” graf met een bloemetje.

Op zon­dag is de gro­te cere­mo­nie. Ame­ri­kaan­se en Neder­land­se mili­tai­ren (waar­on­der oud-leer­lin­ge Maartje Hemer) leg­gen de kran­sen namens de Koning, rege­ring (Mark Rut­te), pro­vin­cie, ambas­sa­de enz.

 

Het Bernardinuscollege was goed ver­te­gen­woor­digd. Collega’s en (oud)leerlingen waren bij de cere­mo­nie aan­we­zig en bezoch­ten het adop­tie­graf van het Bernardinuscollege: de laat­ste rust­plaats van Hen­ry W Priddy.