Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

Belang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 22-23
Klik hier de Jaarkalender

Be.OPEN

Be.OPEN

Zon­dag 22 janu­a­ri 2023 BE-OPEN van 11.00 - 14.00 uur Jul­lie zijn van har­te wel­kom… alle deu­ren staan open. Kom Bernardinuscollege ervaren!

Lees meer
Hoe maak je een ondernemingsplan?

Hoe maak je een ondernemingsplan?

Onder de titel “Onder­ne­mers gezocht” schre­ven zich 14 leer­lin­gen in om van maan­dag 7 tot en met woens­dag 9 novem­ber het pro­gram­ma “Hoe maak je een onder­ne­mings­plan?” te vol­gen. Er waren al 2 bedrij­ven actief bin­nen onze BBS, de zgn. juni­or com­pa­nies Bud­get Bakery en…

Lees meer
Be Inspi­red

Be Inspi­red

Be Inspi­red @bernardinus.college op 22 novem­ber ope­nen wij onze deu­ren voor leer­lin­gen en ouders van groep 7 en 8. We inspi­re­ren jul­lie graag over ons onder­wijs kom je ook? Aan­mel­den kan via www. beco­me­our­stu­dent .nl

Lees meer
Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond Wij zijn van plan een voor­lich­tings­avond te orga­ni­se­ren op 13 febru­a­ri 2023. Het tijd­stip van aan­vang is 19:00 uur met een (voor nu nog) onbe­ken­de eind­tijd. De eind­tijd wordt bepaald aan de hand van het aan­tal aan­mel­din­gen. Hierover…

Lees meer
Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olym­pi­a­de Eind sep­tem­ber heeft Milan Loo­m­ans van G64 deel­ge­no­men aan de fina­le van de Neder­land­se Wis­kun­de Olym­pi­a­de op de TUE te Eind­ho­ven. Het beha­len van de lan­de­lij­ke fina­le is altijd al een pres­ta­tie op zich. Voor Milan was dit zelfs de twee­de keer. Hij…

Lees meer
De week tegen Pesten

De week tegen Pesten

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kun­nen?! Grap­je! Moet toch kun­nen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd wordt voor de…

Lees meer
Wat is een school zon­der leerlingen…?

Wat is een school zon­der leerlingen…?

De school is al druk doen­de met de voor­be­rei­din­gen maar wat is een school zon­der leer­lin­gen? Wij ver­heu­gen ons zeer op jul­lie komst…denken jul­lie aan het opha­len van de boe­ken don­der­dag en vrij­dag. Fijn dat jul­lie er dan weer zijn ! Geniet nog van het vrije lange…

Lees meer
Intens ver­drie­tig

Intens ver­drie­tig

Van­daag heeft ons het tries­te nieuws bereikt dat een van onze leer­lin­gen plot­se­ling is over­le­den. Wij zijn spra­ke­loos! Onze gedach­ten zijn bij zijn fami­lie en vrien­den. Wij wen­sen ieder­een veel sterk­te bij dit verlies.

Lees meer
Wat heb­ben wij genoten

Wat heb­ben wij genoten

Vrij­dag 10 juni vond er een prach­tig onder­bouw­feest plaats. Wat heb­ben onze leer­lin­gen geno­ten! Dank­je­wel Mike voor licht en geluid en niet te ver­ge­ten onze leer­lin­gen­raad voor de orga­ni­sa­tie van dit prach­ti­ge feest. [video width=“720” height=“1280”…

Lees meer
Memo­ri­al Day Margraten

Memo­ri­al Day Margraten

Zon­dag 29 mei Net als wij op 4 mei onze oor­logs­do­den her­den­ken heeft Ame­ri­ka op de laat­ste maan­dag van mei ‘Memo­ri­al Day’. In Neder­land wordt dat tel­kens op de laat­ste zon­dag van mei gedaan. Op de Ame­ri­kaan­se begraaf­plaats in Mar­gra­ten, die bekend staat voor zijn…

Lees meer

Spon­sor­tocht en pro­ject­dag 15-04-2022

Gis­te­ren even geen les­sen voor de onder­bouw maar een geslaag­de spon­sor­tocht en pro­ject­dag. De opbrengst is voor Kin­de­ren op de vlucht. Van­mor­gen ver­rast door de Paas­haas. Ludie­ke actie van de leer­lin­gen­raad. Geweldig…wie heeft het…

Lees meer
Muziek-exa­men woens­dag 30 maart

Muziek-exa­­men woens­dag 30 maart

Op woens­dag­avond 30 maart vindt het exa­men­con­cert van de exa­men­leer­lin­gen muziek plaats. Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om hier bij te zijn! De leer­lin­gen van de eind­exa­men­klas­sen havo 5 en vwo 6 zul­len geza­men­lijk een koor­stuk en een pop­stuk laten horen. Welke…

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Schrijf je in voor Be our guest! Op woensdag 8 februari zijn jullie van harte welkom een kijkje te komen nemen bij ons op school. Tijdens een schooldag krijg je dan een rondleiding om te zien hoe een dagje Bernardinus eruit ziet. Neem je ouders mee!
Help meneer Bertram naar de finale van het LVK!
 
Op vrijdag 27-01 en zaterdag 28-01 kunnen jullie de leukste docent Duits van onze school, meneer Bertram, bewonderen in de halve finale van het LVK (Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer). Jullie kunnen hem helpen de finale te bereiken! Hoe? Dat leggen we hieronder even uit!
 
Op vrijdag 27-01 van 18:00 tot 20:00 uur en op zaterdag 28-01 van 10:00 tot 12:00 uur wordt de 3e halve finale uitgezonden. Na de uitzending kunnen jullie een half uur lang stemmen. Dit doe je door een SMS te sturen naar 4004, met daarin LVK(spatie)46. Je mag op vrijdag en zaterdag stemmen. Let op! Aan het stemmen zijn wel SMS-kosten verbonden.
 
Wil je het nummer eens beluisteren? Klik dan op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=wK4PNLXY3LM
 
(Al)aaf!, (Al)aaf!, (Al)aaf!
Zondag 22 januari 2023 zijn jullie van harte welkom op onze open dag! Kom gezellig kijken en het Bernardinuscollege ervaren! Zien we jou ook?🙋‍♀️
Wij hebben een prins op Bernardinus!

Onze leerling Rowdy Dohmen is uitgeroepen tot de nieuwe Jeugdprins Rowdy I van JCV de Prengelkes te Schinveld.
Rowdy is 15 jaar. Hij zit bij ons in 4 havo en zijn hobby’s zijn slagwerk bij Fanfare Sint Lambertus en vechtsport Taekwondo waar hij momenteel voor de 1e Dan oefent bij Pal Gwe in Brunssum.
Hij is al 10 jaar lid van de Prengelkes. Zijn vader was de eerste Jeugdprins van de Prengelkes, zijn opa van de Zandhaze en zijn oma van de Uule.

Wij wensen Rowdy een geweldige tijd toe!
Winterfeest leerjaar 1 en 2 ☃️❄️☃️ we zijn er helemaal klaar voor! Tot morgen ❄️☃️🙋🏽‍♀️
Bernardinuscollege Heerlen  BegaafdheidsProfielSchool.
Het bestuur van de Vereniging BPS heeft ons op 12 december laten weten dat het Bernardinuscollege voor 4 jaar het predicaat BegaafdheidsProfielSchool mag dragen.
"Het Bernardinuscollege geeft met een grote bevlogenheid vorm aan het onderwijs voor en ondersteuning van leerlingen met een sterk ontwikkelingspotentieel. De enorme drive op papier is ook in de praktijk werkelijkheid"
Wij zijn trots en gaan verder met de ingeslagen weg om onderwijs en begeleiding te bieden voor de leerling met het motto "voor elk kind het beste onderwijs"