Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaar­plan­ner.

Infor­ma­tie-avon­den 14 t/m 17 sep­tem­ber 2020

Infor­­ma­­tie-avon­­den 14 t/m 17 sep­tem­ber 2020

14 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6 15 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6 Infor­ma­tie­avond Havo 5 16 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Gym­na­si­um 6 17 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Havo 5 Bericht over deze infor­ma­tie­avond ont­van­gen jul­lie via de mail van…

Lees meer
Ben je thuis, ziek of in qua­ran­tai­ne

Ben je thuis, ziek of in qua­ran­tai­ne

Je moet als je thuis bent van­we­ge klach­ten of als je in qua­ran­tai­ne bent gewoon de les­sen vol­gen. Je infor­meert je coach/mentor en vak­do­cent en je logt in via MS Teams (kanaal van je vak­do­cent). De leer­doe­len, instruc­tie kun je vol­gen daar­na kun je zelf­stan­dig aan het…

Lees meer
Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]…deze duur­zaam tot bloei laten komen, is ons doel.   Bron: duur­zaam­heids­krant Gemeen­te Heer­len 2020

Lees meer