Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaar­plan­ner.

School­gids 2020-2021

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.

Nieuws­brie­ven

Lees hier­on­der al onze nieuws­brie­ven nog even na. 

Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]…deze duur­zaam tot bloei laten komen, is ons doel.   Bron: duur­zaam­heids­krant Gemeen­te Heer­len 2020

Lees meer