Nevil­le niet meer in ons midden

nov 5, 2021

Woens­dag­och­tend 3 novem­ber heeft ons het bericht bereikt dat een van onze leer­lin­gen, Nevil­le Hol­le­man is overleden.
Wij zijn intens ver­drie­tig en verslagen.
Wij voe­len mee met de fami­lie van Nevil­le en ieder­een die hem dier­baar is.
Op dit moment gaat onze groot­ste zorg uit naar zijn ouders, fami­lie, klas­ge­no­ten, vrien­den en ieder­een die betrok­ken is.
Wij kun­nen nu nog geen ver­de­re infor­ma­tie geven en reke­nen op uw begrip. Wij vra­gen u om met res­pect en zorg­vul­dig om te gaan met deze informatie.
Zodra wij meer infor­ma­tie kun­nen delen, in over­leg met de ouders van Nevil­le, zul­len wij dit doen.

Namens alle leer­lin­gen en mede­wer­kers van het Bernardinuscollege wen­sen wij ieder­een steun en sterk­te toe!