Spring­WIJ­zer, een samen­wer­king tus­sen INNOVO en SVOPL

sep 7, 2021

Een pro­ject­groep met collega’s van INNOVO, pri­mair onder­wijs (Huub Bec­kers, Kim Boels, Paola Eij­ken­boom Ani­que Schoon­brood) en Bernardinuscollege een school van SVOPL (Ingrid Otten­heijm), voor­ge­zet onder­wijs ont­wik­kel­de pak­ket­ten waar­mee zij (hoog) begaaf­de kin­de­ren, leer­lin­gen en hun bege­lei­ders op school op weg kun­nen helpen.

De hoog­be­gaaf­de kin­de­ren en jon­ge­ren pro­fi­te­ren nog niet alle­maal opti­maal van ons hui­di­ge onder­wijs. Leer­krach­ten en docen­ten zoe­ken hou­vast bij het bege­lei­den van een hoog­be­gaaf­de leerling.

Van­uit de mis­sie om ‘onder­wijs pas­sen­der te maken voor een hoog­be­gaaf­de leer­ling’ is de pro­ject­groep enthou­si­ast op zoek gegaan naar een manier om deze leer­ling meer inzicht te geven in zich­zelf en ande­ren inzicht te geven in haar of hem.

Zij pre­sen­te­ren dan ook met trots de site www.springwijzer.nl waar alle infor­ma­tie bij elkaar staat. Neem een kijkje!