Wis­kun­de olympiade

nov 3, 2022

Wis­kun­de olympiade
Eind sep­tem­ber heeft Milan Loo­m­ans van G64 deel­ge­no­men aan de fina­le van de Neder­land­se Wis­kun­de Olym­pi­a­de op de TUE te Eindhoven.
Het beha­len van de lan­de­lij­ke fina­le is altijd al een pres­ta­tie op zich. Voor Milan was dit zelfs de twee­de keer. Hij heeft een mooie pres­ta­tie neer­ge­zet door +/- 80% van de pun­ten bin­nen te halen, maar daar­mee zat hij net niet bij het klei­ne groep­je leer­lin­gen dat Neder­land in de Bene­lux en Japan gaat ver­te­gen­woor­di­gen. Maar dit was zon­der twij­fel een van de bes­te pres­ta­ties van één van onze leer­lin­gen op een Wis­kun­de Olym­pi­a­de ooit.

Milan, namens de wis­kun­de sec­tie, proficiat!